پاترونوس در سال 12 شهریور 1392 در قالب وبلاگ پاترونوس راه افتاد.

پس از مدتی ، تبدیل به سایت خبری هری پاتر شد ( آبان 1392 )

در پنجم شهریور 1393 ، پاترونوس بعنوان یک سایت بین المللی طرفداری هری پاتر در knightbus.org ثبت شد.

در تاریخ 15 فروردین 1394 نسخه دوم سایت پاترونوس به حالت بازی ، افتتاح شد.

 

همکاران پاترونوس(به ترتیب حروف الفبا) :

 

تشکر میکنیم از کسری بابت همکاری با پاترونوس

تشکر میکنیم از حمید سعیدی عزیز که مسئول فنی رادیو پاترونوس در قسمت های 2 تا 4

و تشکر میکنیم از هریت لنی پاتر بابت کمک های فراوانی که به پاترونوس تابحال کردند.