ویژه برنامه نمایش هری پاتر

پوستر

مجری : sali
فنی : احسان موسوی
طراح پوستر : محسن نصاری
تولید محتوا : احسان موسوی

لیست برنامه ها :
  • اخبار مربوط با کتاب
  • مصاحبه اختصاصی با بینندگان نمایش

تاریخ انتشار : 28 مرداد 1395